Instalacije jake struje:

elektro - ormari

rasvjeta

utičnice

elektroenergetski razvod

kabliranje i spajanje

ISO 9001 CERTIFIKAT  

(certifikat, politike tvrtke I kvalitete)


ELEKTRO-CECIĆ d.o.o. upisan u Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080607334, OIB: 77002614699, MB 02219069,

račun društva se vodi kod RAIFFEISEN BANK u Zagrebu, 2484008-1104169575, IBAN KOD: HR 7624840081104169575

                                                      i Zagrebačke banke 2360000-1102153553, IBAN KOD: HR 3823600001102153553

Temeljni kapital tvrtke iznosi 1.600.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Tomislav Cecić zastupa tvrtku pojedinačno i samostalno.


ispitivanje i izdavanje ispitnih protokola

Instalacije slabe struje:

telefonske

strukturnog kabliranja

RTV

portofonske

vatrodojavne

kontrole pristupa (protuprovala i video nadzor)


sustava inteligentnog upravljanja

ozvučenja

multimedijalne

Munjovodne instalacije:

:

vanjski sustav zaštite LPS

unutarnji sustav zaštite

CERTIFIKAT ENGLESKI

CERTIFIKAT HRVATSKI